'RK Veulpoepers BV'
'RK Veulpoepers BV'
De legende van de
ę 2009 Roelino
Media
 
Het verhaal achter
Den Egelantier: bevlogen, smeu´g en niet zonder weemoed verteld


De geschiedenis van RK Veulpoepers BV is veel meer dan de geschiedenis van een band die plotseling succes heeft met een hit. Het is ook het verhaal van een praktisch onderzoek naar de realisering van socialistische idealen. De roep om een rechtvaardige, democratische maatschappij, kritiek omzetten in alternatieven, en het onder zoeken van nieuwe samenlevingsvormen en werk verhoudingen.
Met zijn boek geeft Zjef Naaijkens - zanger, medeoprichter en voorman - zijn visie op de manier waarop hun succes tot stand kwam. Hij beschrijft hoe De Veulpoepers als een bedreiging van de gevestigde orde werden gezien door hun poging heilige huisjes te slopen, en hoe werkelijkheid en idealisme uiteindelijk botsten.